Fiscale structurering

Tijdens de fiscale planningsfase kan een fiscale structuur worden bedacht en opgezet om het gestelde doel te bereiken zonder dat deze structuur wordt gekwalificeerd als belastingontwijkend of belastingontduikend. Deze structuren bestaan uit de structuren die worden gebruikt voor veel financiële transacties die worden aangegaan of geïmplementeerd om andere redenen dan fiscale redenen. Voorbeelden van deze transacties zijn de aan- of verkoop van een bedrijf of bedrijfseenheid, een bedrijfsopvolging of deelneming, evenals speciale vormen van financiering en leasetransacties. We hebben uitgebreide ervaring met het bedenken, structureren en implementeren van deze structuren. We kijken efficiënt en pragmatisch naar de fiscale, maar ook naar de financiële, boekhoudkundige, wettelijke en reputatie implicaties van een structuur. Voor bepaalde gestructureerde transacties kunnen we zelfs vooraf een ruling van de Nederlandse fiscus vragen.

We hebben ook uitgebreide ervaring met het bedenken, structureren en implementeren van duurzame beleggingen die ook een belastingvoordeel kunnen hebben.