Transfer pricing

Transfer pricing verwijst naar het samenstel van regels en methoden voor het bepalen van de prijs van transacties en overdrachten binnen en tussen ondernemingen onder gemeenschappelijk eigendom of controle. Er bestaat de mogelijkheid dat bij grensoverschrijdende intragroep transacties het belastbaar inkomen wordt verschoven. De belastingauthoriteiten kunnen in veel landen de prijzen bij een intragroep transactie aanpassen als deze verschilt van wat zou zijn overeengekomen door niet-verbonden ondernemingen die op zakelijke basis (at arm’s length) handelen. Uitgebreide databanken en kennis met betrekking tot transacties zijn noodzakelijk om een ​​belastingbetaler van de knowhow te voorzien die zijn intragroep transfer pricingbeleid kan onderbouwen. We kunnen u adviseren over de meest efficiënte manier waarop groepstransacties kunnen worden gestructureerd en welke gevolgen dit heeft op uw transfer pricingbeleid. We kunnen u ook helpen bij het verkrijgen van de juiste transfer pricingstudie voor uw activiteiten en het aanvragen van een advance pricing agreement (APA). Een APA is een overeenkomst tussen een belastingplichtige en een belastingautoriteit over de geschikte verrekenprijsmethode voor een reeks intragroep transacties.