Administratie, boekhouding en toezicht

Voor uw onderneming kunnen we desgewenst (een deel van) de administratie en boekhouding verzorgen. Vooral bij het administreren en de boekhouding van ingewikkelde transacties kunnen wij een meerwaarde vormen zodat wij erop kunnen toezien dat deze transactie op de juiste wijze wordt geboekt en dat aan alle administratieve verplichtingen wordt voldaan.