Europees fiscaal recht

Toenemende grensoverschrijdende activiteiten leveren voortdurend nieuwe fiscale vraagstukken op die sterk door de steeds complexere E.U.-regelgeving, zoals verwoord in de vele Verordeningen, Richtlijnen, Besluiten en EU Hof-uitspraken, worden beïnvloed. Buiten de invloed die deze Europese regelgeving heeft op de directe belastingwetgeving worden er door de EU ook “formele” regels geïntroduceerd. Deze formele regels behelzen een complexe rapportageplicht voor sommige grensoverschrijdende handelingen en transacties. Wij kunnen u assisteren bij het identificeren van potentiële knelpunten en voor de daaruit voortvloeiende rapportages en overige werkzaamheden zorgdragen.