Recovery en restructuring

Tax adviser Netherlands heeft ervaring met het voeren van discussies met bankiers, leveranciers, crediteuren, accountants, advocaten, belastingadviseurs en de belastingdienst. Waar nodig kunnen we met hen onderhandelen en overeenkomstenvoorstellen over de financiering en het voortbestaan ​​van uw onderneming. Als u zich in een recovery- en retructuringsscenario bevindt, zullen we in eerste instantie samen met u een “quickscan” uitvoeren om de problemen in uw organisatie te identificeren en na te gaan of deze problemen kunnen worden opgelost. Op korte termijn zullen we moeten bepalen waar binnen de organisatie nog steeds waarde wordt gecreëerd en waar niet, of er nieuwe kansen en mogelijkheden zijn en of deze oplossingen kunnen leiden tot een duurzame “nieuwe” organisatie. De relevante belanghebbenden zullen bij deze quick scan worden betrokken.

In het geval van een positieve uitkomst van de quick scan zullen we, met betrokkenheid van alle belanghebbenden, een stappenplan opstellen waarin de stappen worden beschreven die moeten worden genomen om een ​​’gezond’ bedrijf te behouden. We kunnen een coördinerende rol spelen bij de implementatie van het stappenplan. Indien gewenst kunnen we ook als interim-manager assisteren tijdens de gehele transitie. pagina is in aanbouw