Fiscale procesvoering

Initieel kunnen we u vertegenwoordigen bij onderhandelingen met de fiscus en het verkrijgen van advance pricing agreements (APA’s) en advance tax rulings (ATR’s). In voorkomende gevallen kunnen wij u bij geschillen vertegenwoordigen in de bezwaarfase bij de belastingdienst. Als dit niet tot een acceptabel resultaat leidt, kunnen we het beroep bij de rechtbank, een mogelijk hogerberoep bij het hof of beroep in cassatie bij de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie behandelen.